W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Reklamacje i zwroty

  Zgodnie z zapisami regulaminu: 

  § 8 Odstąpienie
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkami określonymi w Ustawie o prawach konsumenta oraz poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
   1. pisemnie na adres: Jan Czaja Consulting, 33-115 Janowice 31.
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@odrolnika.pl
  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w § 13 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
   2. dla umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; (3)
   3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, których dotyczy odstąpienie, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: Jan Czaja, Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa.
  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument zostały określone w Ustawie o prawach konsumenta, a są to w szczególności:
   1. bezpośrednie koszty zwrotu Towaru;
   2. w przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  10.  Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, o których mowa w Ustawie o prawach konsumenta, w szczególności:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  § 9 Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z Umową oraz dotyczące usługi Konta lub Newslettera, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@odrolnika.pl lub telefonicznie, pod numerem: 514 284 001.
  2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
  3. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami rękojmia jest wyłączona, poza przypadkiem określonym w pkt. 6 i 8 poniżej.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Konsument życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  6. Żywność to szczególna grupa towarów, które na ogół mają krótszą przydatność niż inne rzeczy. Z tych względów Sprzedawca nie może odpowiadać za jakość żywności, tak jak jest w przypadku towarów nieżywnościowych. W związku z tym, żywność powinna być reklamowana niezwłocznie od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, tj:
  a) w terminie 3 dni od otwarcia Towaru paczkowanego oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości;
  b) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży w przypadku Towaru sprzedawanego luzem.
  1. Jeżeli data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia Towaru upłynęły, Towar nie nadaje się do spożycia i nie podlega reklamacji, chyba że został dostarczony do Klienta po tym terminie, w sposób niezgodny z Umową.
  2. Jeżeli Towar jest opakowany, znajdują się na nim informacje dotyczące w szczególności nazwy rodzajowej, składu produktu, jego trwałość, warunki przechowywania, wartość odżywcza, cena.
  3. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym Zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dostawcę i odmówić przyjęcia Towarów, których nie zamawiał. Sprzedawca w takim przypadku dołoży wszelkich starań, by znaleźć satysfakcjonujące dla Klienta rozwiązanie.
  4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: Jan Czaja, Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa.  W razie nieuwzględnienia reklamacji koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient.
  5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
  • Dlaczego warto kupować u nas?


   Kupując żywność ekologiczną z oznaczeniem „Rolnictwo Ekologiczne Polska” masz pewność, że pochodzi ona z polskich upraw i powstała w Polsce z rodzimych surowców. Tym samym wspierasz polskich rolników i producentów żywności ekologicznej! Twój wybór ma znaczenie także dla ochrony naszej polskiej bioróżnorodności i naszego środowiska w którym wszyscy żyjemy a także dla budowania niezależności żywnościowej kraju.

  1

  Jedz
  zdrowo
  2

  Korzystaj
  z promocji!
  3

  Współdecyduj
  o produkcji
  4

  Wspieraj
  środowisko!

  Chcesz być na bieżąco? Dołącz

  © 2022 odrolnika.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

  Wybierz formę dostawy

  Produkt dodany do koszyka

  Produktów w koszyku:
  Kwota zamówienia:


  Kontynuuj zakupy Finalizuj zamówienie

  Kontynuuj zakupy Finalizuj zamówienie

  Wgraj zdjęcie

  Zarejestruj się

  Będziesz mógł szybciej zamawiać produkty i zapisać się do grup zakupowych dzięki czemu przesyłka będzie darmowa. Rejestracja

  Zaloguj się

  Zaloguj

  Zapomniałeś hasło? - Odzyskaj je

  Zapomniałem hasła